Obra gràfica – Vestigi

gravat final

Serigrafia sobre paper

Si el voleu tenir:  Lupusgrafic