intempèrie

intemperie

resistencia intima2

resistencia intima5

resistencia intima7

resistencia intima6

…allò que és una resistència, un límit, és alhora la condició de possibilitat.
La resistència íntima·Josep M. Esquirol