La petita casa de mi mateix

06 27 març

Dibuixos realitzats durant els mesos de març/abril/maig 2020.

17 6 abril

08 29 març

5 abril

09 30 març19 8 abril27 16 abril15 4 abril