el dibuix

  COMUNIO 3

No hivernaré en els soterranis

de la memòria, no. Més aviat

he de tallar amb un gran matxet

ben esmolat els bambús de la jungla

de la presó del fosc.

Mínim ajust · Vinyoli