ficcions

ficcions

ficcions. diversos materials. 120×80 cm. any 2012