Cabana

Cabana

Casa petita i rústica que s’utilitza per a arrecerar-se del fred i del mal. (Font: Optimot)