fantasia

Fantasia

Fusta, cartró i carbonet (2019)

DELICARTESSEN 2019 · INAUGURACIÓ EL PROPER 29 DE NOVEMBRE

GALERIA ESTHER MONTORIOL · BCN